Internet ?

 


Definitie: Het internet is een groot openbaar netwerk van computernetwerken,
Wetenswaardigheid:  De Heilige Isidorus van Sevilla is de beschermheilige van het internet.
Niemand is de 'eigenaar' van het internet. Het internet bestaat uit de samengekoppelde netwerken van vele bedrijven, organisaties, universiteiten en overheden. Er zijn diverse organisaties die gezamenlijk de verdere ontwikkeling van het internet uitstippelen:

Belangrijke organisaties

 

wat

omschrijving

kreet

Het World Wide Web Consortium

onder leiding van de uitvinder van het web Tim Berners-Lee, worden de standaards van HTML en andere zaken die met het world wide web te maken hebben bepaalt

Deze organisatie wordt gefinancierd door een groot aantal bedrijven, waaronder AT&T, Adobe, Microsoft en Sun.

Het doel van het consortium is de promotie van het web en het gebruik ervan. Hiertoe worden technische specificaties ontwikkeld en afgestemd met de leden

W3C
Architecture Board

 

De techniek van het internet wordt verder ontwikkelt door de samen werking  met de Internet Engineering Task Force  en de Internet Engineering Steering Group ;

IAB
IETF
De Internet Society

is een groep van personen, bedrijven, non-profit organisaties en overheid, die een toezichthoudende rol speelt;

ISOC
Internet Engineering Task Force 

De Internet Engineering Task Force of IETF is een grote, open, internationale gemeenschap van netwerkontwerpers, - operators, -leveranciers en -onderzoekers die zich bezighoudt met de evolutie van de internetarchitectuur en de soepele werking van het internet. Deelname staat open voor alle geïnteresseerden.

IETF
Internet Engineering Steering Group

de Internet Engineering Steering Group is samengesteld door de  Internet Engineering Task Force

IESG
 
De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

is een non-profit bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van domein namen en IP-nummers.

ICANN
Request For Comments

 

RFC-documenten (voluit Request For Comments) zijn documenten die de protocollen en andere aspecten van het internet beschrijven. De RFC-documenten komen tot stand door een discussie- en publicatieproces dat wordt georganiseerd door de RFC Editor. Ze worden uiteindelijk als standaard bekrachtigd door de Internet Engineering Task Force.

http://www.rfc-editor.org/rfcxx00.html
Official Internet Protocol Standards

 

 

 

 

De geschiedenis

jaar   

wat   

kreet

1962   
J.C.R. Licklider, Hij had een wereldwijd netwerk in gedachten waarmee iedereen eigen gegevens beschikbaar kon stellen, en de gegevens van anderen kon raadplegen.
Galactic Network
1962   
ARPA is een afkorting voor Advanced Research Projects Agency, het agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten. Dit instituut was de eerste en belangrijkste voortrekker bij de ontwikkeling van het internet, en heeft de eerste ontwikkelingen ook betaald. 
ARPA
1967   
Lawrence Roberts, zijn plan voor het ARPAnet computer netwerk. Dit plan was gebaseerd op de ideeën van Licklider en de TCP/IP technologie die in de voorafgaande jaren was ontwikkeld. TCP/IP kan kort worden omschreven als de methode waarmee computers kleine berichtjes naar elkaar kunnen sturen.
TCP/IP
1969   
eerste tests gedaan door de universiteiten UCLA in Los Angeles en Stanford
 
1971   
Ray Tomlinson, verstuurde het eerste e-mail bericht Een van de beslissingen was de keuze voor een teken dat de scheiding zou moeten aangeven tussen de email naam van een persoon en de naam van het bedrijf of de organisatie waar deze persoon werkte. Hij zocht een teken dat niet in bedrijfsnamen of persoonsnamen voorkwam. En dat teken werd de @ (apestaart). Het was ook nog eens het teken dat in het Engels "at" betekent, in het Nederlands zouden wij "op" of "bij" zeggen. Tomlinson, zelf zag dit als zeer voor de hand liggend.    
@
1973   
Het gebruik van e-mail sloeg enorm aan: twee jaar later bestond 75 procent van alle verkeer over het internet van toen (ARPAnet) uit e-mail berichten
 
1972-1976

In het midden van de jaren 1970 ontstonden de protocollen voor het maken van verbindingen via het internet met bestanden op veraf gelegen computers (dat heet Telnet), het verzenden van bestanden via het internet (dat heet FTP), en het verzenden en ontvangen van electronische post.  Protocollen, Telnet, FTP

 
1979   
In 1979  werd Usenet ontwikkeld, dat is een soort  prikbord op internet.   
usenet
1989   
Tim Berners-Lee, werkte bij het een onderzoekslaboratorium in Geneve.
Een probleem was dat veel van de researchers bij CERN op eigen computers bestanden hadden meegebracht uit het land waar ze vandaan kwamen. Zonder speciale voorzieningen konden deze computers geen gegevens met elkaar uitwisselen. Tim Berners-Lee schreef een voorstel voor een communicatieafspraak die uiteindelijk het World Wide Web zou worden.    
www
1990   
Amerikaanse regering officieel afstand van het ARPAnet en kreeg de National Science Foundation (NSF) de taak opgedragen om de opvolger van ARPAnet, NSFnet te gaan beheren.    
NSF
1995   
NSF droeg de beheer taak over aan een consortium van commerciële bedrijven.